“SLUTLEDNING” Tavlan kan nu ses på Museum Vandalorum Värnamo / The Painting is now exhibited at Museum Vandalorum Värnamo Sweden

“SLUTLEDNING” Tavlan kan nu ses på Museum Vandalorum Värnamo / The Painting is now exhibited at Museum Vandalorum Värnamo Sweden