PÅ DEN HÄR SIDAN KOMMER JAG ATT PRESENTERA MINA GRAFISKA BLAD MED TEXTER SOM KAN SES SOM KOMPLEMENT TILL BILDEN FÖR ÖVRIGT KAN MAN JU TOLKA BILDEN SOM MAN VILL

Åska arkiv.jpg

RESAN TILL MAGO

Vi visste inte att det skulle bli så svårt att komma till Mago ingen trodde på oss inte ens kungen som hade bett oss undersöka saken, trots att jag hade åtskilliga bevis på att Mago fanns. Svårigheten i vårt företag var inte så mycket själva resan utan att övertyga våra belackare som alla trodde sig kunna bevisa att det var fullständigt omöjligt att Mago existerade. Mago, sa man var en gammal sjöfarare från Kartago och inte en ö i stilla havet. Jag hade ju dokumentet, beviset som klart och tydligt visade att ön fanns på position 24°41’02.95”S 124°47’28.47”W upptäckt av

Pedro Fernandes de Queirós 1606 alla hans anteckningar och loggböcker hade jag presenterat för kung Ogboo. jag kunde också presentera beskrivningen av ön som var skriven på ett separat pergamentpapper, Där stod det bland annat att ön liksom strålade i ett gyllene sken och allt tydde på att i öns slutna lagun måste det finnas mängder av guld. Problemet var bara att ön vaktades av ett stort sjömonster och att varje försök att närma sig ön var livsfarligt. Kom man närmare än tio sjömil förmörkades himeln och ett våldsamt åskväder med mycket hårda vindar uppstod samtidigt som sjömonstret vrålade fasansfullt.  Allt detta hade jag tagit i beaktande och hade en plan på hur jag med mitt skepp skulle kunna närma mig ön utan att gå i kvav jag hade helt enkelt två fartyg ett obemannat och vår egen snabba bramsegelskonare.

Den obemannade skulle vi sjösätta 20 sjömil från Magos kust för att lura sjömonstret i fel riktning, på så sätt skulle vi utan problem kunna segla in i lagunen och hämta upp allt guld som fanns på botten. Trots alla motgångar seglade vi dit. 

Den 4 maj 1958 siktade vi ön.....

 

 

 

 

 

Etsning (photopolymer) Upplaga 1/20 tryckt 2018