Me in my studio 2017  

Me in my studio 2017

 

 

 • CHRISTER LIEBERATH 1937 Född i Stockholm.
 • 1953 Går till sjöss. Sjömansutbildning på segelfartyg.
 • 1960 Påbörjar utbildning i grafisk design och reklam.
 • 1962 Arbetar som tecknare på reklambyrå.
 • 1964 Free-lance Art Director.
 • 1966 Deltar på Vikingsbergs Konstmuseums jurybedömda vårutställning i Helsingborg.
 • 1966 Art Director på Ted Bates Annonsbyrå i Helsingborg.
 • 1970 Art Director på J. Walter Thompson, Köpenhamn.
 • 1972 Free-lance Art Director i Köpenhamn.
 • 1976 Återvänder till Sverige och målar på heltid.
 • 1976 Deltar på Vikingsbergs konstmuseums jurybedömda vårutställning.
 • 1978 Separatutställning på Galerie Ahlner i Stockholm.
 • 1980 Erhåller Sveriges Bildkonstnärsfonds arbetsstipendium.
 • 1981 Separatutställning på Galleri Unicorn i Köpenhamn.
 • 1982 Separatutställning hos M.Emmertsen i Köpenhamn.
 • 1983 Creative Director på J. Walter Thompson, Köpenhamn.
 • 1987 Free-lance AD i Köpenhamn, Stockholm och Malmö.
 • 1988 Erhåller European Trade Press Gold Award.
 • 1989 Erhåller Dansk Reklamförenings Guldkorn (motsv. Guldägget i Sverige).
 • 1989 Erhåller European Art Directors Club Silver Award.
 • 1990 Producerar och regisserar ett antal informations- och reklamfilmer.
 • 2000 Separatutställning på Paul’s Books & Records Gallery, Köpenhamn.
 • 2000 Separatutställningen “Fractotum” på Galerie Ahlner i Stockholm.
 • 2001 Separatutställning på Galleri Karribacka i Sölvesborg.
 • 2002 Separatutställning på Galleri Bacchus i Borås.
 • 2002 Separatutställning på Galleri Persson i Malmö.
 • 2002 Flyttar till Sjörup Gård i Tingsryds kommun.
 • 2004 Separatutställning på Tingryds Bibliotek.
 • 2005 Deltar i Åkonst i Tingsryd.
 • 2005 Deltar på Sydosten,Kalmar konstmuseum.
 • 2007 Deltar i Åkonst i Tingsryd.
 • 2007 Deltar i Tingsrydgruppens utställning “Ikaros” på Ålshults Herrgård.
 • 2007 Deltar i Tingsrydgruppens jubileumsutställning “DANUZEN”.
 • 2008 Utställning på KROMA i Ronneby tillsammans med NOA Andersson.
 • 2008 Deltar i Tingsrydgruppens utställning på Virsbo Konsthall.
 • 2008 Deltar i Tingsrydgruppens utställning i Benicassim, Spanien.
 • 2009 Deltar i det utvidgade Åkonstprojektet i Tingsryd.
 • 2009 Deltar i Tingsrydgruppens utställning i Tingsås Kyrka, Tingsryd.
 • 2009 Separatutställning på Sons of Studios i Köpenhamn.
 • 2010 Utställning på Karlshamns Konsthall tillsammans med Björn Jäderås.
 • 2010 Erhåller Sveriges Bildkonstnärsfonds arbetsstipendium.
 • 2012 Deltar i TG´s jubileumstutställningar i Berlin, Växjö och Galleri Vemboö.
 • 2012 Deltar i Kronoberg - Blekinges Åkonstprojekt.
 • 2013 Utställning på Galleri Svea med Mikaela Hölbling och Björn Jäderås.
 • 2014 Deltar i Tingsrydgruppens utställning i Spremberg, Tyskland.
 • 2014 Separatutställning på Ålshults Kulturcafé Ålshult.
 • 2014 Deltar i Smålands Konstnärsförbunds jubileumsutställning NU på Vandalorum Värnamo.
 • 2016 Separatutställning på Vandalorum Värnamo
 • 2017 Utställning tillsammans med Mikaela Hölbling i Karlshamns Konsthall
 • 2017 Utställning med Tingsrydgruppen på Olofströms Konsthall
 • 2018 Utställning med Tingsrydgruppen på Fullersta Gård Huddinge (Stockholm)     
 • Representerad: Vikingsbergs Konstmuseum Helsingborg, Köpenhamns Kommun, Säkerhetspolisen Solna,
 • Smålands Konstarkiv, Statens Konstråd m.fl.
 • Medlem i Konstnärscentrum Syd, Småländska Konstnärsförbundet, KRO,
 • Grafik i Väst och Tingsrydgruppen.
 • ENGLISH
 • 1937 Born in Stockholm Sweden.
 • 1953 Start as merchant seaman,Swedish and American merchant navy
 • 1954 Voyages to Southamericas east and west-coast. Drawing and painting simultanoisly
 • 1955 Painting a 10 m long al fresco in Valparaiso i Chile.
 • 1956 Voyages to Mexico.
 • 1956 Aprentice at sailing trainingship Flyng Clipper.
 • 1957 Voyages Northamerica and Canada.
 • 1958-59 Voyages Africas east and west-coast
 • 1960 Start education in graphic design and advertising.
 • 1961 Artschool in Göteborg Sweden.
 • 1962 Working together with Irish- American artist Jim Hughes
 • 1963 Free-lance Art director.
 • 1964 Art Director at Ted Bates advertising agency.
 • 1965 Working with painting and drawings.
 • 1966 Participate at the Wikingsberg Spring-exhebition in Helsingborg  Sweden.
 • 1966-70 Work as Art director at Ted Bates advertising agency.
 • 1970 Move to Copenhagen Denmark and work as Art Director on J.Walter Thompson A/S.
 • 1972 Free-Lance Art Director in Copenhagen Denmark .
 • 1976 Move back to Sweden and start fulltime painting.
 • 1976 Making shortfilm together with the Swedish artist NOAndersson.
 • 1978 Onemanshow at Galerie Ahlner in Stockholm Sweden.
 • 1980 Recieve the Swedish state art grant .
 • 1981 Onemanshow at Galleri Unicorn in Copenhagen Denmark.
 • 1982 Onemanshow at Mikkelsen in Copenhagen Denmark.
 • 1983-85 Creative Director at J. Walter Thompson Copenhagen Denmark.
 • 1986 Onemanshow at Fredningsstyrelsen in Copenhagen Denamark.
 • 1986 Documentary photo in Kigalli and Cyangoougo in Rwanda Africa
 • 1989 Recive(Gold award) Dansk Reklamförenings Guldkorn
 • 1989 Recive Swedish award for Advertising camaign.
 • 1990-91 Produce and direct several advertisingfilms.
 • 2000 Onemanshow at  P.B.R. Gallery in Copenhagen Denmark.
 • 2000 Onemanshow at  Galerie Ahlner i Stockholm.
 • 2001 Onemanshow at Karribacka i Sölvesborg Sweden.
 • 2002 Onemanshow at  Galleri Bacchus in Borås Sweden.
 • 2002 Onemanshow at Galleri Persson in Malmö Sweden.
 • 2004 Onemanshow at  Galleri “MU” Sweden.
 • 2004 Onemanshow at   Tingryds Bibliotek Sweden.
 • 2005 Participate at the Riverart project in Tingsryd Sweden.
 • 2005 Onemanshow “Camera Obscura” at  Galleri “MU” Sweden.
 • 2005 Participate at Sydosten/Kalmar artmuseum Kalmar Sweden.
 • 2007 Participate at the Riverart project in Tingsryd Sweden.
 • 2007 Participate at the TingsrydGroup exhebition “DANUZEN” on  ARTAGON Sweden.
 • 2007 Participate at the  art workshop RODOWO in Poland.
 • 2008 Exhibition at KROMA in Ronneby together with NOA Andersson.
 • 2008 Participate at the Tingsrydgruppen´s exhibition at Virsbo Konsthall.
 • 2008 Participate at the Tingsrydgruppen´s exhibition in Benicassim, Spanien.
 • 2009 Participate at  Åkonstprojektet (Riverart) in Tingsryd.
 • 2009 Participate at the Tingsrydgruppen´s exhibition at Tingsås Kyrka, Tingsryd.
 • 2009 Onemanshow at på Sons of Studios i Köpenhamn.
 • 2010 Exhibition at Karlshamns Konsthall together with Björn Jäderås.
 • 2010 Recieve the Swedish state art grant  (Bildkonstnärsfonds arbetsstipendium).
 • 2012 Participate at the Tingsrydgruppen´s exhibition in Berlin, Växjö och Galleri Vemboö.
 • 2012 Participate at Kronoberg - Blekinges Åkonstprojekt.
 • 2013 Exhibition at Galleri Svea Stockholm together with Mikaela Hölbling och Björn Jäderås.
 • 2014 Participate at the Tingsrydgruppen´s exhibition in Spremberg, Germany
 • 2014 Onemanshow at Ålshults Kulturcafé Ålshult.
 • 2014 Participate at the Smålands Konstnärsförbunds exhibition NU at Vandalorum Värnamo.
 • 2016 Onemanshow at Vandalorum Värnamo
 • 2017 Exhibition together Mikaela Hölbling at Karlshamns Konsthall
 • 2017 Participate at the Tingsrydgruppen´s exhibition at Olofströms Konsthall
 • 2018 Participate at the Tingsrydgruppen´s exhibition at Fullersta Gård Huddinge (Stockholm)    
 •