NR 1. "COMBOMOB"

NR 1. "COMBOMOB"

Objektbeskrivning

 Bild 1.Det flytande objektet COMBMOB presenterades första gången på utställningen Å-konst i Bräkneån objektet byggdes som en båt med en mobil på toppen därefter förankrades objektet i en strömmande del av ån utan att man kunde se att den var förankrad vilken gav ett intryck av att den forsade fram genom vattnet.

Bild 2. Mobilen "IKAROS" presenterades på Ålshults Herrgård i samband med en grupputställning på temat IKAROS. På herrgårdens mark fanns en 20 meter hög björk som skulle fällas vid ett senare tillfälle. Jag fick tillstånd att kapa alla grenar för att sedan placera min mobil högst upp i toppen. För att genomföra projektet anlitade jag en arborist som utförde arbetet med bravur och till sist monterade mobilen.

Ikaros.jpg
Nr. 2 "IKAROS"

Nr. 2 "IKAROS"